×

DODGE CHARGER

  • Điều Hòa
  • 5 Ghế
  • 4 Cửa
  • Tự động
  • 2 Mật
  • 10.5 L / 100 KM
  • 297 Mã Lực
  • 90 /100 Cậy
  • 85 /100 Miễn Phí Không Gian